ชุดเกียร์ทดรอบ

รู้จักกับชนิดของเฟืองชุดเกียร์ทดรอบแต่ละแบบ

เกียร์ทดรอบ คืออีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในงานอุตสาหกรรม ที่ช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยการทำงานของ ชุดเกียร์ทดรอบ จะแตกต่างจากการทำงานของมอเตอร์ เพราะเกียร์ทดรอบจะควบคุมเกี่ยวกับความเร็วของมอเตอร์ ระดับแรงบิด เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ มีตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับโหลดที่ต้องการใช้ 

สำหรับอัตราทดของเกียร์ทดรอบจะเริ่มตั้งแต่ 1/10, 1/20…ไปจนถึง 1/50 นอกจากจะแต่งต่างในเรื่องของอัตราทดเกียร์แล้ว ในส่วนของเฟืองที่ใช้ในเกียร์ทดรอบแต่ละแบบก็แตกต่างกันเช่นกัน ชนิดของเฟืองจะมีให้ข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเกียร์ทดรอบให้ดียิ่งขึ้น เราจะมารู้จักกับชนิดของเฟืองแต่ละแบบก่อน ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

ชนิดของเฟืองเกียร์ทดรอบแต่ละแบบ 

1.เฟืองเกียร์ทดรอบชนิดตรง 

เฟืองชนิดนี่ได้รับความนิยมมาที่สุดในงานอุตสาหกรรม เพราะจุดเด่นของเฟืองชนิดนี้คือมีการสูญเสียกำลังน้อย ทำให้ได้กำลังของเกียร์ที่มากกว่าเดิม ลักษณะฟันเฟืองของเกียร์แบบตรง จะเป็นแนวขนานไปกับรูเพลา หรือจะเรียกว่าเฟืองขนานเพลาก็ได้ สำหรับข้อเสียของเฟืองชนินี้คือเวลาใช้งานจริงจะมีเสียงรบกวนที่ค่อนข้างสูง และความแข็งแรงของเฟืองก็ยังไม่เท่ากับเฟืองชนิดอื่น 

2.เฟืองเกียร์ทดรอบชนิดเฉียง 

ลักษณะโดยทั่วไปของเฟืองชนิดนี้จะคล้ายกับเฟืองแบบตรง เพียงแต่ว่าการวางเฟืองจะไม่ได้ขนาดไปกับเพลาเหมือนกับเฟืองแบบตรง โดยการวางเฟืองนั้นผู้ใช้สามารถปรับให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการได้ ข้อดีของเฟืองชนิดนี้ก็คือ มีเสียงรบกวนน้อย ทำให้งานได้ราบรื่น แต่ข้อเสียของ ชุดเกียร์ทดรอบ แบบเฉียง จะมีการสูบเสียกำลังที่ค่อนข้างสูง และมักมีปัญหาเกี่ยวกับการลื่นไถลของเฟือง 

3.เฟืองเกียร์ทดรอบดอกจอก 

เฟืองชนิดนี้เป็นเฟืองที่ผสมผสานระหว่างเฟืองแบบตรงกับเฟืองแบบเฉียง การวางเฟืองจะวางแบบใช้เฟืองสองตัวขบกันบนแนวของเพลา และจะทำมุมตั้งฉากกัน 90 องศา สำหรับเฟืองแบบดอกจอกยังแบ่งได้อีก 2 แบบก็คือ เฟืองแบบตรงกับเฟืองแบบโค้ง ข้อดีของเฟืองชนิดนี้คือใช้กับงานที่ต้องการอัตราทดสูงๆ ได้ดี ไม่มีเสียงรบกวน แต่การใช้งานจะยาก ประกอบยาก และมักจะมีข้อเสียเกี่ยวกับตลับลูกปืนที่เสียหายง่าย 

4.เฟืองเกียร์ดรอบชนิดตัวหนอน 

เป็นเฟืองที่เกิดจากการผสมระหว่างชุกเกียร์สองชนิดก็คือ ส่วนของล้อตัวหนอดและส่วนของตัวเฟือง จุดเด่นคือให้การทำงานที่เงียบ ใชกับอัตราทดสูงๆ ได้ แต่ข้อเสียคือมีการสูญเสียกำลังที่สูง 

5.เฟืองเกียร์ทดรอบชนิดสะพาน 

เป็นเฟืองที่มีลักษณะตรงเหมือนกับสะพาน ซึ่งการทำงานจะต้องใช้ควบคู่กับเฟืองตรง สามารถปรับแต่งทิศทางให้กลับไปกลับมาได้ ข้อดีคือนำไปใช้งานได้หลากหลาย แต่ข้อเสียคือเฟืองจะไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของเฟืองใน ชุดเกียร์ทดรอบ จะเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกใช้จึงต้องเลือกเฟืองของเกียร์ทดรอบ ให้เหมาะกับการใช้งานเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียในการใช้งานจริง